dr Branislav Rabotić
TURISTIČKO VOĐENJE: TEORIJA I PRAKSA
DRUGO, IZMENJENO IZDANJE U PRODAJI!


Novim Pravilnikom o programu obuke, ispitnom programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča u Republici Crnoj Gori ("Sl. list CG", broj 25/2012), kojim se implementira EU standard o uslovima profesionalne obuke i kvalifikacionih programa za turističke vodiče, knjiga TURISTIČKO VOĐENJE: TEORIJA I PRAKSA određena je za zvaničnu ispitnu literaturu!


Autor:
dr Branislav Rabotić

Recenzenti:
Prof. dr Slobodan Unković, emeritus
Prof. dr Jovan Popesku
dr Neboj�a Kolarić

Izdavač:
Visoka turistička kola strukovnih studija, Beograd

Godina izdanja:
2015.

Strana:
265

Tira:
300

ISBN:
978-86-82371-38-0

 

Knjiga je nastala na osnovu doktorske disertacije koju je autor odbranio na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i rezultat je njegovog viegodisnjeg istraivanja i bogatog praktičnog iskustva. Napisana je sa ciljem da doprinese boljem razumevanju i vrednovanju uloge i značaja turističkog vođenja u savremenom turizmu.

Knjiga je namenjena studentima koji izučavaju turizam na fakultetima i visokim kolama, turističkim vodičima, menaderima i drugim radnicima u turizmu, kao i svima koji se bave naučnim radom u oblasti turizma.

Knjiga ima tri dela:
ULOGA TURISTIČKOG VOĐENJA FUNKCIONISANJE TURISTIČKOG VOĐENJA KVALITET TURISTIČKOG VOĐENJA.

Tekst je ilustrovan sa 18 tabela i 24 slike.

SADRZAJ 802 KB
LITERATURA 348,60 KB

Knjiga se moe nabaviti u skriptarnici Visoke turističke kole strukovnih studija na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152a (radnim danom od 11-13 sati), tel. 011/26.98.222 ili naručiti pouzećem: info@visokaturisticka.edu.rs.


U PRODAJI OD 17. NOVEMBRA 2015.
dr Branislav Rabotić
POSREDOVANJE U TURIZMU
Prvo izdanje

 

Autor:
dr Branislav Rabotić

Recenzenti:
Prof. dr Vesna Spasić
dr Neboj�a Kolarić
 

Izdavač:
Visoka turistička kola strukovnih studija, Beograd

Godina izdanja:
2015.

Strana:
271

 

 

 

 

Knjiga POSREDOVANJE U TURIZMU obradjuje tematiku posredovanja i medijacije u oblasti turizma. Pod posredničkim aktivnostima u ovoj knjizi podrazumeva se ne samo način plasmana (distribucije) parcijalnog i integrisanog turističkog proizvoda, već i medijacija od strane pojedinih aktera turističkog privređivanja u do�ivljaju potro�ača i to pre putovanja, tokom putovanja i boravka u destinaciji, kao i po zavr�etku putovanja.

Knjiga je, prvenstveno, namenjena studentima specijalističkih studija Visoke turističke �kole za pripremanje ispita iz istoimenog predmeta.

SADRZAJ 85,20 KB

Knjiga se moe nabaviti u skriptarnici Visoke turističke kole strukovnih studija na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152a (radnim danom od 11-13 sati), tel. 011/26.98.222 ili naručiti pouzećem: info@visokaturisticka.edu.rs.


dr Branislav Rabotić
SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA
Drugo izdanje


Autor
:
dr Branislav Rabotić

Recenzenti:
dr Georgi Genov
dr Neboj�a Kolarić

Izdavač:
Visoka turistička kola strukovnih studija, Beograd

Godina izdanja:
2013.

Strana:
248

Tira:
300

ISBN:
978-86-82371-64-9
 Knjiga
SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA obradjuje interdisciplinarnu problematiku specifičnih oblika savremenog turizma, od ekoturizma, ruralnog, urbanog i kulturnog turizma do zdravstvenog, gastronomskog i vinskog, volonterskog i tzv. mračnog turizma. Posebna pa�nja u izlaganju posvećena je aktuelnim teorijskim konceptima, kojima istra�ivači tumače prirodu i funkcionisanje pojedinih oblika turizma, ali nisu zanemarena ni praktična iskustva. U vidu uokvirenih umetaka daju se i karakteristični primeri, analogije iz pro�losti, zanimljivi detalji ili dodatna obja�njenja. Knjiga je bogato ilustrovana brojnim skicama, tabelama i fotografijama, �to čitaocu olak�ava razumevanje materije.

Ova knjiga se koristi kao ud�benik za istoimeni predmet na II godini studija Visoke turističke �kole.

SADRZAJ I LITERATURA 65,30 KB

Knjiga se moe nabaviti u skriptarnici Visoke turističke kole strukovnih studija na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152a (radnim danom od 11-13 sati), tel. 011/26.98.222 ili naručiti pouzećem: info@visokaturisticka.edu.rs.


dr Vesna Spasić, dr Branislav Rabotić
POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
Treće izdanje


Autor
i:
dr Vesna Spasić
dr Branislav Rabotić

Recenzenti:
dr Jovan Popesku
dr Krunoslav Čačić

Izdavač:
Visoka turistička kola strukovnih studija, Beograd

Godina izdanja:
2013.

Strana:
234

Tira:
500

ISBN:
978-86-82371-53-3

 

Knjiga POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA obradjuje problematiku savremenog turističko-agencijskog poslovanja, sa naglaskom na organizaciju, kalkulaciju, promociju, prodaju i izvr�enje turističkih aran�mana.  U vidu uokvirenih umetaka daju se i karakteristični primeri, zanimljivi detalji ili dodatna obja�njenja. Knjiga je bogato ilustrovana skicama, tabelama i fotografijama, �to čitaocu olak�ava razumevanje materije. Na kraju knjige dat je i Rečnik stručnih termina, skraćenica i oznaka koje se koriste u poslovanju turističkih agencija.

Ova knjiga koristi se kao ud�benik za istoimeni predmet na II godini studija Visoke turističke �kole.

SADRZAJ 37,48 KB

Knjiga se moe nabaviti u skriptarnici Visoke turističke kole strukovnih studija na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152a (radnim danom od 11-13 sati), tel. 011/26.98.222 ili naručiti pouzećem: info@visokaturisticka.edu.rs.


BELGRADE SIGHTSEEING / BRANKO RABOTIC PhD
Phone/fax: (++38111) 386.11.53, GSM: (++38163) 854.26.48 
(Calls to GSM from inside Serbia: 063 854.26.48)
E mail: rabotic@sbb.rs  URL: http://www.belgradetours.com/